mały poliglota facebook

Słowniczek

autobus

the bus slowniczek_000001

ciało

słowniczek body_000001słownik face-2_000001

humorki

emotions slowniczek_000001

jedzenie

FOOD SŁOWNICZEK_000001

kolory

KOLORY SŁOWNICZEK_000001

rodzina

family słowniczek_000001

zabawki

toys słowniczek_000001